Χρηστικά

Χωρίς πρόστιμα οι τροποποιητικές δηλώσεις έως 26 Ιουλίου – Άνοιξε η εφαρμογή


Πότε επιβάλλονται πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ και προσαυξήσεις και πότε χαρίζονται τα πρόστιμα

Χωρίς πρόστιμα μπορούν να υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις έως και την 26η Ιουλίου, από τους φορολογούμενους που θα διαπιστώσουν, πως συμπλήρωσαν λανθασμένα ή δεν συμπλήρωσαν κάποιους κωδικούς της φορολογικής τους δήλωση.

Πρόστιμα δεν επιβάλλονται είτε από την εκκαθάριση προκύπτει επιπλέον φόρος είτε όχι, εφόσον όμως η διορθωτική δήλωση υποβληθεί εμπρόθεσμα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, στη σχετική πλατφόρμα που άνοιξε από χθες, μετά την 26η Ιουλίου ίσως ενέχει πρόστιμα και φόρους, αναλόγως και με τους κωδικούς που διορθώνονται.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία,  ο γενικός κανόνας που ισχύει είναι πως, δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο ή κύρωση, για τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Η τρέχουσα προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι η 26η Ιουλίου για τα φυσικά πρόσωπα και μέχρι τότε όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις μπορούν να τις διορθώσουν εάν διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις.

Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά την λήξη της προθεσμίας της 26ης Ιουλίου, ο φορολογούμενος ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ, ενώ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος και με την υποχρέωση να πληρώσει και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, υπολογιζόμενους με 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης και βεβαίωσης νέας αυξημένης οφειλής.

Αντίθετα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα, σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

Επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση που με την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επέρχεται αλλαγή στο ύψος της φορολογητέας ύλης (π.χ. σε περίπτωση που με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διορθώνεται κάποιο λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ή στα στοιχεία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου, το οποίο λάθος δεν επηρεάζει το ύψος της φορολογητέας ύλης και της φορολογικής υποχρέωσης).

Πρόστιμα μετά την 26η Ιουλίου

Για τους φορολογούμενους που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα, μετά την 26η Ιουλίου, τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με χρεωστικό ποσό φόρου, ισχύουν τα εξής:

  • Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει μηδενικό αποτέλεσμα ή πιστωτικό υπόλοιπο φόρου και από την τροποποιητική δήλωση προκύψει πληρωμή επιπλέον φόρου μέχρι 100 ευρώ τότε δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής. 
  • Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει μηδενικό ή πιστωτικό ποσό φόρου και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει υποχρέωση καταβολής επιπλέον φόρου άνω των 100 ευρώ, τότε:

- Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.
- Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή με πρόστιμο 500 ευρώ εάν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

  • Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή και από την τροποποιητική δήλωση προκύψει μείωση του χρεωστικού υπολοίπου, τότε δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο.
  • Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση προκύψει το ίδιο χρεωστικό υπόλοιπο ή επιπλέον χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή μέχρι 100 ευρώ τότε δεν θα επιβληθεί πρόστιμο. 
  • Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο φόρου προς πληρωμή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου μεγαλύτερη των 100 ευρώ, τότε:

- Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ. 
- Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα