Χρηστικά

Παραδείγματα για το «κούρεμα» των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία


Εντός του Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί το πλαίσιο της γενναίας ρύθμισης το οποίο θα ισχύσει από την 1η Μαρτίου 2019, μετά το «ΝΑΙ» των θεσμών

Μορφοποιείται πλέον η ρύθμιση των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με κούρεμα οφειλών έως και 85% και εντός του Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί επισήμως το πλαίσιο το οποίο θα ισχύσει από την 1η Μαρτίου 2019.

Στόχος είναι να μειωθεί στο ελάχιστο ο όγκος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα ταμεία,. Αλλά και παράλληλα χιλιάδες επαγγελματίες να αποκτήσουν ξανά ασφαλιστική ενημερότητα ώστε να μπορούν να ασκήσουν κανονικά την υφιστάμενη ή νέα επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Παράλληλα θα αυξήσει τις ροές των εσόδων προς τον ΕΦΚΑ, αφού μέχρι τώρα, από τα συγκεκριμένα χρέη δεν εισπράττει τίποτα! Οι οφειλέτες μπαίνουν σε κάποια ρύθμιση, εάν θέλουν μια ασφαλιστική ενημερότητα, πληρώνουν δύο τρείς δόσεις,  τακτοποιούν τις εκκρεμότητες που θέλουν και κατόπιν σταματούν να πληρώνουν επειδή, δεν μπορούν να συνεχίσουν την εξυπηρέτηση καθώς το χρέος είναι «βουνό».

Το μυστικό της ρύθμισης είναι πλέον ο  επανυπολογισμός των εισφορών των παλαιών ετών, από το 2002 μέχρι και το 2016, με τις διατάξεις του ν. Κατρούγκαλου, με τις εισφορές να υπολογίζονται στο ελάχιστο που προβλέπει ο νέος (και ισχύων) ασφαλιστικός νόμος.

Η ρύθμιση θα λάβει τη μορφή νομοσχεδίου και θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του Φεβρουαρίου, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη εξασφαλίσει το «ΝΑΙ» των θεσμών. Όπως έχει γράψει το Σin, τα χαρακτηριστικά της νέας ρύθμισης θα είναι  τα ακόλουθα:

  1. Θα αφορά χρέη που γεννήθηκαν από το 2002 μέχρι και τις 31-12-2016, μέχρι την παραμονή της ισχύος του ν. Κατρούγκαλου. Η ημερομηνία έναρξης (1-1-2002) μπαίνει επειδή ο ν. Κατρούγκαλου προβλέπει ότι η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις εισφορές και τις αποδοχές από το 2002 μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης του. Αυτό σημαίνει ότι εάν οι εισφορές υπολογιστούν με βάση το ελάχιστο ποσό ασφαλιστικής εισφοράς, θα μειωθεί αντίστοιχα και το ποσό της σύνταξης που θα λάβει ο οφειλέτης-ασφαλισμένος. Με τη διαδικασία αυτή, δεν επιβαρύνεται από τη ρύθμιση η μεσο-μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ.
  2. Οι εισφορές θα υπολογιστούν με βάση το ελάχιστο ποσό της εισφοράς που προβλέπει ο ν. Κατρούγκαλου, η οποία σήμερα είναι 158 ευρώ τον μήνα ή 58 ευρώ αν πρόκειται για αγρότες, αλλά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, το ποσό θα αυξηθεί αντίστοιχα.
  3. Επί των νέων ποσών θα υπολογιστούν και οι προσαυξήσεις που αναλογούν από το 2002 ή από όποιο έτος ξεκίνησαν να υπάρχουν οφειλές. 
  4. Οι προσαυξήσεις θα είναι αισθητά μικρότερες σε σύγκριση με εκείνες που έχουν υπολογιστεί επί των παλαιών οφειλών, αφού οι παλαιές εισφορές θα είναι μικρότερες.
  5. Επί των νέων προσαυξήσεων θα γίνει «κούρεμα» έως 85%, στα πρότυπα του εξωδικαστικού μηχανισμού.
  6. Μετά τον επανυπολογισμό των εισφορών (οι οποίες θα είναι μειωμένες έως και 55%) και το νέο ύψος των προσαυξήσεων το οποίο θα είναι αισθητά «κουρεμένο», θα προκύψει η τελική οφειλή.
  7. Το ποσό της οφειλής θα διακανονιστεί σε δόσεις οι οποίες θα ανέρχονται σε έως 36 δόσεις, όταν η οφειλή είναι μέχρι 3.000 ευρώ και σε έως 120 δόσεις εάν οφειλή είναι πάνω από 3.000 ευρώ.

Τα παραδείγματα

  1. Επαγγελματίας Α: Έχει οφειλή ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ 36 μήνες στην 4η  ασφαλιστική κλάση για την περίοδο 2009-2011. Οι οφειλόμενες εισφορές ισούνται 8.408 ευρώ και οι προσαυξήσεις ισούνται με 5.036 ευρώ, συνολικά 13.445 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό και την ρύθμιση ο ασφαλισμένος αυτός θα καταβάλει  για τις οφειλόμενες εισφορές 5.688 ευρώ και  για τις προσαυξήσεις 511 ευρώ . Συνολικά δηλαδή 6.199 ευρώ αντί  για 13.445 ευρώ και το «κούρεμα» θα ανέλθει στο 54% της αρχικής οφειλής του.
  2. Επαγγελματίας B: Έχει οφειλή ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ 72 μήνες (36 μήνες στην 6η ασφαλιστική κλάση και 36 μήνες στην 7η ασφαλιστική κλάση) για την περίοδο 2011-2015. Οι οφειλόμενες εισφορές ισούνται με 31.270 ευρώ και οι προσαυξήσεις ισούνται με 9.620 ευρώ συνολικά 40.890 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό και την ρύθμιση ο ασφαλισμένος αυτός θα καταβάλει 11.376 ευρώ για τις οφειλόμενες εισφορές και για τις προσαυξήσεις 524ευρώ. Η νέα οφειλή του θα είναι 11.900 ευρώ αντί  για 40.890 ευρώ και το «κούρεμα» θα φτάσει μέχρι 71%.
  3. Επαγγελματίας Γ: Έχει οφειλή ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ 60 μήνες (36 μήνες στην 4η  ασφαλιστική κλάση και 24 μήνες στην 5η ασφαλιστική κλάση) για την περίοδο 2011-2015. Οι οφειλόμενες εισφορές ισούνται με 12.613ευρώ και οι προσαυξήσεις ισούνται με 3.872ευρώ, συνολικά 16.485ευρώ. Με τον επανυπολογισμό και την ρύθμιση ο ασφαλισμένος αυτός θα καταβάλει  για τις οφειλόμενες εισφορές 9.480ευρώ και  για τις προσαυξήσεις 436 ευρώ. Συνολικά θα πληρώσει χρέος 10.778 ευρώ αντί  για 30.575 ευρώ και θα αποκομίσει μείωση κατά 67,5% επί της αρχικής οφειλής του. 

Τι θα γίνει για τις εισφορές του 2017

Οι οφειλές που γεννήθηκαν εντός του 2017 δεν θα «κουρευτούν». Όμως, στους οφειλέτες θα δοθούν περισσότερες δόσεις αποπληρωμής τους, σε σχέση με εκείνες που ισχύουν ήδη.

Επίσης προϋπόθεση θα είναι ότι ο οφειλέτης δεν έχει άλλα χρέη προς τρίτους, όπως Εφορία ή τράπεζες αλλά μόνο προς τον ΕΦΚΑ. Αν υπάρχουν και οφειλές προς τρίτους, θα πρέπει να ρυθμιστούν πριν την ένταξη στη ρύθμιση.

Διαβάστε επίσης