Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 7,64% η συμμετοχή της York Global Finance


Γνωστοποίηση από την εταιρεία York Capital Management Global Advisors, LLC, έλαβε σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την πρώτη να αναφέρει για λογαριασμό της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., ότι στις 21/3/2019 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου μεγαλύτερη του 3% που ταυτόχρονα κατήλθαν του ορίου του 10%.

Όπως αναφέρει η επιστολή, η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρική της York Global Finance Offshore BDH LLC, της οποίας ο βασικός διοικών μέτοχος είναι η εταιρεία York Global Finance Μanager LLC, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την York Capital Management Global Advisors, LLC.

Παράλληλα, σημειώνεται πως:

  • ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 17.904.118 ήτοι ποσοστό 17,35 % του μετοχικού κεφαλαίου.
  • ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία γνωστοποίηση συναλλαγής: 7.909.588, ήτοι ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 7,6477 % του μετοχικού κεφαλαίου.