Άμυνα & Διπλωματία

ΓΕΑ: Νέα σύνθεση στο Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο


Σε συνέχεια των ετήσιων Τακτικών και Έκτακτων Κρίσεων Ανώτατων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, έγινε γνωστή η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρει το ΓΕΑ έχει ως ακολούθως:

 1. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης Αρχηγός ΓΕΑ
 2. Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς Αρχηγός ΤΑ
 3. Αντιπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Γκοντικούλης Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
 4. Αντιπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Αράπης Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
 5. Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Σαββόπουλος Γενική Επιθεώρηση ΓΕΑ
 6. Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Ρέτσας Υπαρχηγός ΓΕΑ
 7. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας Διοικητής ΔΑΥ
 8. Υποπτέραρχος (Ι) Νικηφόρος Πιτταράς Υποδιοικητής ΣΕΘΑ
 9. Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης Διοικητής ΔΑΕ
 10. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Κελλάρης Υπαρχηγός ΑΤΑ
 11. Υποπτέραρχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας Επιτελάρχης ΔΑΕ
 12. Υποπτέραρχος (Ι) Στέργιος Τσιλίκας Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ
 13. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Βαγενάς Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ
 14. Υποπτέραρχος (Ι) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ
 15. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπόμπολης Διοικητής ΣΙ
 16. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ
 17. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ
 18. Υποπτέραρχος (Μ) Γεώργιος Καραδήμας Επιτελάρχης ΔΑΥ
 19. Υποπτέραρχος (Μ) Χρήστος Τελλίδης Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ
 20. Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κλενιάτης Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ
 21. Υποπτέραρχος (ΕΑ) Νικόλαος Μιχαλάκης Διευθυντής Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων ΓΕΑ
 22. Υποπτέραρχος (Ο) Γεώργιος Γαβριηλίδης Διευθυντής Διεύθυνσης ΓΕΑ/Δ6.