Οικονομία

Φθηνά IX και μοτοσικλέτες σε δημοπρασία της ΔΔΔΥ στις 28 Μαΐου


Στις 28-05-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της υπηρεσίας ΔΔΔΥ στα Άνω Λιόσια, (τηλ. Αποθήκης 210.2471988 & 210.2473124), δημοπρατούνται:

α) Οκτώ (8) Μοτοσικλέτες ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.

β) Τρία (3) Μοτοποδήλατα με Άδεια Τροχαίας ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.

γ) Πενήντα (50) Επιβατικά ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.

Οι Διακηρύξεις θα αναρτηθούν στον ιστότοπο www.aade.gr (ΜΕΝΟΥ>Δημοπρασίες ΔΔΔΥ).

Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας επιτρέπεται για τρεις εργάσιμες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ήτοι από 23-05-2019, 24-05-2019 και 27-05-2019 από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.