Επιχειρήσεις

Frigoglass: Προσφορά ομολογιών €260 εκατ.


Η Frigoglass ABEE ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της Frigoglass  Finance  B.V.  προτίθεται  να  προβεί  σε  προσφορά  ομολογιών  προνομιακής  εξασφάλισης ονομαστικού κεφαλαίου €260,000,000 με λήξη το 2025 (οι "Ομολογίες”).

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, η έκδοση θα τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών των αγορών και άλλων παραγόντων.

Το ακαθάριστο προϊόν της έκδοσης, εάν ολοκληρωθεί, θα χρησιμοποιηθεί (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών

Διαβάστε επίσης
Ετικέτες Frigoglass