Επιχειρήσεις

Frigoglass: Κάλυψη ομολογιακού 10 εκατ. ευρώ για το 2023


Την επίτευξη συμφωνίας κάλυψης για την έκδοση ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού 10 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Frigoglass.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, συνήφθη με επιτυχία συμφωνία κάλυψης για την έκδοση ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού 10 εκατ. ευρώ μεταξύ της Frigoglass, της Frigoglass Finance BV και Frigoinvest Holdings BV , των εγγυητριών και των προσώπων που αναφέρονται στην εν λόγω συμφωνία ότι θα τις καλύψουν, τα οποία είναι μέλη μίας επιτροπής αποτελούμενης από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους 260 εκατ. ευρώ λήξεως το 2025 που έχουν εκδοθεί από την Frigoglass Finance BV και αποτελούν το 58,1% του συνολικού κεφαλαίου των ομολογιών λήξεως 2025.

Οι πρόσθετες ενδιάμεσες ομολογίες θα εκδοθούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, με τους οποίους εκδόθηκαν οι ομολογίες προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού 35 εκατ. ευρώ στις 5 Δεκεμβρίου 2022 από τις εκδότριες. Οι πρόσθετες ενδιάμεσες ομολογίες θα εκδοθούν με διαφορετικούς κωδικούς ISIN από τις αρχικές ενδιάμεσες ομολογίες και θα αποτελούν νέα σειρά ομολογιών. Η εκκαθάριση των πρόσθετων ενδιάμεσων ομολογιών αναμένεται να λάβει χώρα στις ή περί τις 20 Ιανουαρίου 2023.

Για τη χρήση που λήγει το 2023, οι πωλήσεις του Ομίλου Frigoglass αναμένονται να διαμορφωθούν σε περίπου 470 εκατ. ευρώ με το περιθώριο EBITDA περίπου στο 10%. Ο κλάδος επαγγελματικής ψύξης αναμένεται να συνεισφέρει το 60% των πωλήσεων και το 4% του EBITDA, ενώ δεν θα δημιουργήσει ταμειακές ροές για την εξυπηρέτηση δανεισμού ("CFADS") για το 2023. Ο κλάδος υαλουργίας αναμένεται να συνεισφέρει το 40% των πωλήσεων και το 96% του EBITDA. Οι κεφαλαιακές δαπάνες του Ομίλου αναμένονται σε περίπου 45 εκατ. ευρώ για το 2023. Εισροή ύψους 4 εκατ. ευρώ αναμένεται από τη μεταβολή του καθαρού κεφαλαίου κίνησης το 2023 για τον Όμιλο.

Η δραστηριότητα του Ομίλου στη Ρωσία εκτιμάται να συνεισφέρει το 10% των πωλήσεων και το 6% του EBITDA το 2023, ενώ η δραστηριότητα του Ομίλου στη Ρουμανία αναμένεται να συνεισφέρει το 22% των πωλήσεων και το 4% του EBITDA το 2023 (μη συμπεριλαμβανομένων ενδο-ομιλικών χρεώσεων). Σημειώνεται ότι η θυγατρική του Ομίλου στη Ρωσία, Frigoglass Eurasia LLC, διατηρεί πιστωτικές γραμμές με Ρωσικές τράπεζες, μέρος των οποίων είναι κατ' απαίτηση και βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Η Frigoglass Eurasia LLC βρίσκεται σε συζητήσεις με ορισμένους πιστωτές αναφορικά με ενδεχόμενη επιμήκυνση διάρκειας ή επαναδιαπραγμάτευση αυτών των πιστωτικών γραμμών (στο σύνολό τους ή σε τμήμα αυτών). "Δεν μπορεί να υπάρχει εξασφάλιση ότι οι εν λόγω συζητήσεις θα είναι επιτυχείς. Σε περίπτωση που οι συζητήσεις αυτές δεν είναι επιτυχείς, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση και την προοπτική της Frigoglass Eurasia LLC και κατ' επέκταση τη συνολική οικονομική θέση του Ομίλου", τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα