Οικονομία

"Φρένο" στις δαπάνες των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων βάζει το ΥΠΕΣ


Στον καθορισμό των ανώτατων επιτρεπομένων ορίων, αναφορικά με τις εκλογικές δαπάνες των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων προβαίνει, με απόφαση του, ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τα ανώτατα όρια ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο σχετίζονται µε τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας.

Οι επιτρεπόμενες δαπάνες έχουν ως εξής:

  • σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσμό μέχρι 30.000 κατοίκους σε 1.500 ευρώ,
  • σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσμό 30.001 έως 60.000 κατοίκους σε 2.000 ευρώ,
  • σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσμό 60.001 έως 100.000 κατοίκους σε 2.500 ευρώ,
  • σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσμό 100.001 έως 150.000 κατοίκους σε 3.000 ευρώ,
  • σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσμό 150.001 έως 200.000 κατοίκους σε 3.500 ευρώ,
  • σε εκλογικές ενότητες µε πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και για κάθε 100.000 κατοίκους πάνω από τις 200.000, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ.

Στην εν λόγω απόφαση του ΥΠΕΣ εμπεριέχονται  οι ανώτατες δαπάνες υποψηφίων ανά δήμο και δημοτικό διαμέρισμα.