Χρηστικά

Φράκαραν τα φορολογικά δικαστήρια από προσφυγές!


Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει πως το 41% των φορολογουμένων που δεν δικαιώνονται από τη ΔΕΔ, προσφεύγουν κατόπιν στα φορολογικά δικαστήρια

Φράκαραν τα φορολογικά δικαστήρια από δεκάδες χιλιάδες προσφυγές φορολογουμένων που αναζητούν ακύρωση των προστίμων που τους επιβλήθηκαν από τις φοροελεγκτικές αρχές.

Η λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, που είχε σκοπό να περιορίσει τις προσφυγές στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές, δεν κατάφερε τελικά να επιτύχει το στόχο της.

Οι φορολογούμενοι εξακολουθούν να αμφισβητούν τις πράξεις της φορολογικής διοίκησης, ενώ θεωρούν τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ως τμήμα της ΑΑΔΕ, που σημαίνει ότι δεν εμπιστεύονται τις αποφάσεις της.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ  6.238 προσφυγές εκ των οποίων απορρίφθηκαν άμεσα ή έμμεσα οι 4.472.

Από τους φορολογούμενους που δεν δικαιώθηκαν στη ΔΕΔ οι 3.561 προσέφυγαν στα φορολογικά δικαστήρια. Δηλαδή το 79,6% των φορολογουμένων αμφισβητεί εμπράκτως τα πρόστιμα των φοροελεγκτικών υπηρεσιών.

Συνολικά, από το 2013 που ξεκίνησε να λειτουργεί η Διεύθυνση Επίλυσης έχουν προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια συνολικά 30.051 φορολογούμενοι ή σε ποσοστό 40,1% των απορριπτικών αποφάσεων της ΔΕΔ.

Παρατηρείται όμως ότι φέτος και τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των προσφυγών στα δικαστήρια αυξάνεται δραματικά, με αποτέλεσμα να έχουν κυριολεκτικά μπλοκάρει τα δικαστήρια.

Πρέπει να σημειωθεί, πως ο αριθμός των προσφυγών είναι αισθητά μεγαλύτερος από τις 30.051, καθώς υπάρχουν και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ανάγονται σε έτη προ του 2013.

Μια ακόμη παράμετρος, που ευνοεί τις προσφυγές στα δικαστήρια είναι ότι μέχρι να τελεσιδικήσει μια υπόθεση ο κατηγορούμενος-φορολογούμενος δεν πληρώνει το υπόλοιπο 50% των φόρων και των προστίμων και έτσι κερδίζει χρόνο.

Επίσης αν δικαιωθεί θα του επιστραφεί και το 50% της προκαταβολής φόρων που έχει καταβάλει.

Ακόμη, στη διάρκεια της δικαστικής εκκρεμότητας της υπόθεσής του, προσδοκά σε κάποια περαίωση ή ευνοϊκή ρύθμιση.

Η ΔΕΔ

Η ΔΕΔ λειτουργεί ως ένα «πρωτοβάθμιο φορολογικό δικαστήριο». Ο φορολογούμενος που παραλαμβάνει το σημείωμα του ελέγχου και την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της φορολογικής αρχής, έχει τη δυνατότητα, εντός 30 ημερών, να καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, συνυποβάλλοντας και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του.

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και δεν απαιτείται παράβολο, αλλά πρέπει να καταβάλει το 50% του φόρου που καταλογίστηκε. Πλέον η ενδικοφανής προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

Η ΔΕΔ αποφασίζει επί της ενδικοφανούς προσφυγής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Αν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί ο προσφυγών, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί (σιωπηρή απόρριψη).

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν δικαιωθεί στη ΔΕΔ, έχει τη δυνατότητα προσφυγής στα φορολογικά δικαστήρια. Τονίζεται, πως, εάν προηγουμένως δεν προσφύγει στη ΔΕΔ, δεν μπορεί να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια.

Ωστόσο, έχοντας πληρώσει ήδη το 50% των φόρων και των προστίμων, για την προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια δεν έχει άλλη επιβάρυνση πλην των δικαστικών εξόδων, οπότε δεν κοστίζει σημαντικό ποσό η δικαστική προσφυγή.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα