AUTOin

Φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων δια χειρός... ΔΕΔΔΗΕ


Να "ξεκλειδώσει" την αγορά φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τις επιταγές της ΕΕ, στοχεύει με το σχετικό πρόγραμμα που τρέχει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργεια (ΔΕΔΔΗΕ), όπως επισήμανε η διευθύντρια Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, Ειρήνη Σταυροπούλου στην 83η ΔΕΘ.

Οπως εξήγησε η ίδια, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/94 / ΕΕ, η Ελλάδα υποχρεούται να έχει 13.000 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2020 (ένα σταθμό ανά 10 οχήματα) και σημείωσε ότι σήμερα υπάρχουν λιγότεροι από 45 σταθμοί φόρτισης σε ολόκληρη τη χώρα.

Παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση του εξοπλισμού εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων (EVSE), η κ. Σταυροπούλου σημείωσε ότι η πρώτη πιλοτική περίοδος αφορά στην εγκατάσταση σταθμών φόρτισης κατά τρεις φάσεις (AC 2x22kW) στα νησιά το 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Η δεύτερη φάση αφορά στην εγκατάσταση φορτιστών σταθμών φόρτισης 1000-1500 Mode 3 (AC 2x22kW) και Mode 4 (DC 50kW) Ηπειρωτική χώρα το 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενη στην υποδομή φόρτισης των δημόσιων ηλεκτρικών οχημάτων, η κ. Σταυροπούλου υπενθύμισε ότι τον Ιούλιο του 2018 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αγορά 100 σταθμών φόρτισης (με επιλογή -30% ÷ + 50%) και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών.

"Τουλάχιστον ένας σταθμός φόρτισης πρόκειται να εγκατασταθεί σε κάθε νησί (διασυνδεδεμένα και μη διασυνδεδεμένα) με μέση αιχμή αιχμής μεγαλύτερη από 1 MW. Ειδικά για τα νησιά Κρήτης και Ρόδο προβλέπονται 35 και 10 Σταθμοί αντίστοιχα" επισήμανε η ίδια.

Οπως είπε η ίδια, ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι ο ιδιοκτήτης και ο φορέας φόρτισης (CPO) και συμπλήρωσε ότι θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη μέτρηση και τη διαχείριση δεδομένων. "Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής κινητικότητας των υπηρεσιών χρέωσης, καθώς και οι προμηθευτές ενέργειας, θα είναι εξωτερικές εταιρείες / φορείς" ξεκαθάρισε.

Ο ειδικός επιστήμονας της ΡΑΕ, επικεφαλής του Τμήματος Ηλεκτρικών Δικτύων & Τεχνολογιών Έξυπνων Δικτύων, Απόστολος Γκιζάς, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την προώθηση εφαρμογών καθαρής ενέργειας στα νησιά της Ευρώπης, στο ευρύτερο πλαίσιο της μετάβασης σε μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Επεσήμανε τη δυνατότητα που υφίσταται λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των νησιών για την ανάπτυξη της καινοτομίας, που όπως είπε "θα ενισχύσει αφενός τις ευκαιρίες απασχόλησης και θα γίνει οδηγός για τη χρήση της συσσωρευμένης εμπειρίας σε ευρεία κλίμακα αφετέρου".

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε θέματα των διασυνδέσεων των μη διασυνδεμένων νησιών (ΜΔΝ) με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας και αφού ανέλυσε τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τόνισε ότι πλέον καθίσταται "αναγκαία η επιτάχυνση των διαδικασιών διασύνδεσης των ΜΔΝ, με σκοπό την ελάφρυνση του τελικού καταναλωτή από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας".

   Από την πλευρά του ο υπεύθυνος τμήματος Ανάπτυξης Μελετών, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Παναγιώτης Ζορλός, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του ΚΑΠΕ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου στο νησί Άγιος Ευστράτιος, παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του νησιού και σημειώνοντας ότι το έργο αυτό είναι πιλοτικό και έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ.

         Παρουσίασε το ιστορικό της προσπάθειας και τις φάσεις για την υλοποίησή του, αναφέρθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στον τρόπο λειτουργίας, στα ζητήματα που ανέκυψαν και στο πώς αυτά αντιμετωπίστηκαν μέχρι σήμερα. Παρουσίασε το νέο ενεργειακό σύστημα, τις αρχές λειτουργίας του, καθώς επίσης και τις αρχές τιμολόγησής του.

         Αναφέρθηκε, επίσης, στις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που βρίσκονται σε εξέλιξη και ανέλυσε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με έμφαση στην σημερινή ενεργειακή κατάσταση και τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίησή του σε διεθνές επιστημονικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Σημείωσε πως το έργο αυτό είναι έργο πολλαπλού σκοπού και μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για ανάπτυξη παρόμοιων έργων σε άλλα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα του Αιγαίου.

Διαβάστε επίσης