Τράπεζες

Fed: Αμετάβλητα στο εύρος 2,25%-2,50% τα επιτόκια


Στο εύρος 2,25%-2,50% διατήρησε το εύρος επιτοκίων (federal funds) η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve, Fed) των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι έχει σημειωθεί κάποια επιβράδυνση στην οικονομική δραστηριότητα στο α΄ τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) αποφάσισε να περικόψει κατά 5 μονάδες βάσης το επιτόκιο στα πλεονάζοντα αποθεματικά των τραπεζών, στο 2,35%.

Η Τράπεζα επανέλαβε πως θα διατηρήσει στάση αναμονής σε ό,τι αφορά στη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας, τα στοιχεία Μαρτίου δείχνουν πως η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή και η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε με σταθερό ρυθμό. 

«Η αύξηση στις θέσεις εργασίας ήταν σταθερά κατά μέσο όρο τους τελευταίους μήνες και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό. Η αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών και των επιχειρηματικών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου επιβραδύνθηκε το πρώτο τρίμηνο. Σε δωδεκάμηνη βάση, ο συνολικός πληθωρισμός και ο δομικός πληθωρισμός έχουν υποχωρήσει κάτω από 2%», υπογραμμίζεται, σε μια ενδεχομένως προβληματική εξέλιξη εάν επιμείνει.

«Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις πραγματοποιημένες και αναμενόμενες οικονομικές συνθήκες σε σχέση με το μέγιστο στόχο της απασχόλησης και το συμμετρικό στόχο πληθωρισμού 2%. Η Επιτροπή εξακολουθεί να βλέπει διαρκή επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, έντονες συνθήκες της αγοράς εργασίας και πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2% ως τα πιο πιθανά αποτελέσματα. 

Υπό το φως των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών εξελίξεων και των περιορισμένων πιέσεων στον πληθωρισμό, η Επιτροπή θα είναι υπομονετική καθώς καθορίζει ποιες μελλοντικές προσαρμογές στο στόχο για το ποσοστό των ομοσπονδιακών κεφαλαίων μπορεί να είναι κατάλληλες για την υποστήριξη αυτών των αποτελεσμάτων», καταλήγει η Τράπεζα.