Πολιτική

Ευρωπαϊκοί θεσμοί και δημοκρατικό έλλειμμα: ο Διονύσης Δημητρακόπουλος (UoL) στο ΕΝΑ


Η πραγματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το φαινόμενο της διακυβερνητικής εκτροπής καθώς και το διαρκές αίτημα του εκδημοκρατισμού των ευρωπαϊκών θεσμών συζητήθηκε στο σεμινάριο του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ με τον Διονύση Δημητρακόπουλο, Αν. Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης και Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc European Politics & Policy στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Στο σεμινάριο με τίτλο «Ευρωπαϊκοί θεσμοί & δημοκρατικό έλλειμμα» ο Δ. Δημητρακόπουλος προσδιόρισε την έννοια της διακυβερνητικής εκτροπής, η οποία συνίσταται στην «απομάκρυνση από την αρχική ροή των πραγμάτων, την αρχική πορεία των θεσμών της ΕΕ που ήταν η κοινοτική μέθοδος και τη μετατόπισή της προς το διακυβερνητισμό. Η διακυβερνητική εκτροπή είναι η παρέκκλιση από την κανονικότητα της κοινοτικής μεθόδου υπέρ της -συχνά άτυπης ή τυπικής- επικράτησης του διακυβερνητισμού».

Για τον διακυβερνητισμό, συγκεκριμένα, επισήμανε ότι αποδίδει τον κεντρικό ρόλο στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα στις κυβερνήσεις τους και όχι στους υπερεθνικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν δευτερεύοντα ρόλο, με έμμεση συνέπεια να μην υπάρχει ουσιαστική ισότητα μεταξύ των χωρών, αλλά να αναπαράγονται ιεραρχίες.

Αναφερόμενος σε λύσεις απέναντι στο ζήτημα της διακυβερνητικής εκτροπής ο κ. Δημητρακόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε την πολιτικοποίηση και το άνοιγμα της πολιτικής αντιπαράθεσης για τις επιλογές προσώπων σε βασικές θέσεις της ΕΕ, στη βάση προγραμμάτων συλλογικά διαμορφωμένων, καθώς και την προστασία του συστήματος των «Spitzenkandidaten» για την εκλογή του προέδρου της Κομισιόν.

Διαβάστε επίσης