Κοινωνική Ευθύνη

Ευρωπαϊκή συνάντηση διαλόγου για θέματα ΕΚΕ και βιώσιμης ανάπτυξης στην Αθήνα


Ευρωπαϊκή συνάντηση διαλόγου για τα θέματα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, διοργανώνουν στην Αθήνα το QualityNet Foundation σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development. 

Η συνάντηση διαλόγου θα πραγματοποιηθεί στο Μικρό Χρηματιστήριο - Πεσμαζόγλου 1, στις 5 Απριλίου 2019, με αφορμή την αλλαγή ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ανάληψη της ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη Γερμανία.

Περισσότεροι από 80 διακεκριμένοι Έλληνες και Ευρωπαίοι ειδήμονες θα συζητήσουν για τις τάσεις σε καίρια θέματα, όπως αυτά της βιώσιμης χρηματοδότησης, της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, της διαμόρφωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τα θέματα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και τους τρόπους της καλύτερης υιοθέτησης της Agenda 2030 και των 17 Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ, σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο.

Σκοπός της συνάντησης αποτελεί η ανταλλαγή απόψεων και η καταγραφή προτάσεων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη νέα ευρωπαϊκή ηγεσία για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά και μίας ευαισθητοποιημένης κοινωνίας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προτάσεις, καθώς και να συμμετέχουν στο διάλογο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το QualityNet Foundation, στο τηλέφωνο 210/6898594 ή στο info@qualitynet.gr και να επισκεφθούν τη σελίδα http://qualitynetfoundation.org/2019/03/14/athens-sustainability-outlook-2019/

Το QualityΝet Foundation αποτελεί έναν εξειδικευμένο οργανισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το German Council for Sustainable Development αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο της γερμανικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης. 

Διαβάστε επίσης