Επιχειρήσεις

ΕΥΔΑΠ: Κέρδη +72% στο εξάμηνο με τζίρο -5%


Μεγάλη αύξηση των καθαρών κερδών μετά από φόρους επέτυχε στο πρώτο φετινό εξάμηνο η ΕΥΔΑΠ, παρά την κάμψη των πωλήσεων και την επιβάρυνση από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ο κύκλος εργασιών  παρουσίασε αύξηση κατά 5% στο εξάμηνο και διαμορφώθηκε σε 163,9 εκατ. ευρώ.. Τα 12,5 εκατ. είναι έσοδο από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (που ανήκει στην ΕΥΔΑΠ Παγίων) σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί.

Το λειτουργικό κόστος (κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαμορφώθηκε στα 148,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6,8%,κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους κατά 8,5 εκατ. και της αύξησης του κόστους του αδιύλιστου νερού κατά 9,6 εκατ., αποτέλεσμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ Παγίων.

Σημαντική θετική επίπτωση είχε η αναστροφή των προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις κατά 8,6 εκατ. και για τις επίδικες υποθέσεις κατά 7,9 εκατ..  

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μικρή πτώση κατά  2,3% και διαμορφώθηκαν σε 34,5 εκατ.
Ομοίως πτώση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)1 τα οποία διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ.  από 17,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021. Το EBIT margin1 διαμορφώθηκε στο 9,1% από 11,4% το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 20,3 εκατ. από 23,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021. 
Τα μετά από φόρους κέρδη αυξήθηκαν στα 16,7 εκατ. από 9,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 72%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε  στο 10,2% από 6,2% κατά το A΄ εξάμηνο του 2021.

Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές διαμορφώθηκαν σε -144,1 εκατ. από +17,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Η καταβολή των 157,2 εκατ. τον Φεβρουάριο 2022 για το αδιύλιστο νερό που χρησιμοποίησε η ΕΥΔΑΠ ΑΕ από το 2013 έως και το 2020 καθώς και του ποσού των 45,5 εκατ. που αφορά σε τακτοποιήσεις οφειλών βάσει της νέας σύμβασης με την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ είχε ως αποτέλεσμα την μεταβολή των ταμειακών διαθεσίμων. Χωρίς τις συγκεκριμένες έκτακτες και εφάπαξ επιδράσεις, η λειτουργική ταμειακή ροή θα ήταν θετική και θα διαμορφωνόταν σε 58 εκατ. περίπου, το υψηλότερο των εξαμήνων της τελευταίας πενταετίας.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες ΕΥΔΑΠ