Οικονομία

Eurogroup: Περιοριστικός ο δημοσιονομικός προσανατολισμός το 2025


Τζεντιλόνι: Σεπτέμβρη η υποβολή μεσοπρόθεσμων σχεδίων από τα κράτη-μέλη

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για τον προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2025.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Eurogroup, η δημοσιονομική στάση στη ζώνη του ευρώ το 2025 θα είναι «ελαφρώς περιοριστική», αλλά οι πολιτικές θα πρέπει να παραμείνουν ευέλικτες, ενόψει της επικρατούσας αβεβαιότητας.

Το Eurogroup χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 για μια συνολική μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και προσβλέπει στην έγκαιρη έγκρισή του από τους συννομοθέτες. Οι εργασίες συνεχίζονται για την προετοιμασία για την εφαρμογή του αναθεωρημένου πλαισίου, μόλις τεθεί σε ισχύ.

Ενώ η οικονομία εισήλθε στο 2024 με αδύναμη βάση, τονίζει το Eurogroup, φαίνεται να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ το 2025. Η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή. Ο πληθωρισμός βρίσκεται σε πτωτική πορεία και αναμένεται να είναι κοντά στον στόχο της ΕΚΤ το 2025, ενώ τα αποτελέσματα της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής λειτουργούν στην οικονομία. Ωστόσο, οι κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές παραμένουν, καθώς η παγκόσμια αβεβαιότητα επιβαρύνει τις οικονομικές προσδοκίες.

Το Eurogroup τονίζει ότι η ευρωζώνη αντιμετωπίζει πολλαπλές δημοσιονομικές απαιτήσεις παράλληλα με την ανάγκη να συνεχίσει να ανοικοδομεί δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας. «Το μεταρρυθμισμένο πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη βιωσιμότητα του χρέους και να προωθήσει τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την εθνική ιδιοκτησία και ενισχύει την επιβολή της νομοθεσίας. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε τη συνεπή και ταχεία εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους», επισημαίνουν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης.

"Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, οι απαιτήσεις του αναθεωρημένου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης θα μεταφραστούν σε μια συνολική ελαφρώς περιοριστική δημοσιονομική στάση στη ζώνη του ευρώ το 2025", τονίζει το Eurogroup και προσθέτει: "Αυτό θα ήταν σκόπιμο, υπό το φως των τρεχουσών μακροοικονομικών προοπτικών, της ανάγκης να συνεχιστεί η ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και για την υποστήριξη της συνεχιζόμενης αποπληθωριστικής διαδικασίας, ενώ οι πολιτικές πρέπει να παραμείνουν ευέλικτες ενόψει της επικρατούσας αβεβαιότητας".

Στη συνέχεια, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης τονίζουν τα εξής:

«Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να διατηρήσουμε και, όπου χρειάζεται, να αυξήσουμε το επίπεδο των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων κοινής προτεραιότητας, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, καθώς και οι αμυντικές δυνατότητες, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του Μέσου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της σύνθεσης των δημόσιων δαπανών. Σύμφωνα με τη δήλωσή μας τον Δεκέμβριο, θα συνεχίσουμε να καταργούμε σταδιακά τα υπόλοιπα μέτρα ενεργειακής στήριξης το συντομότερο δυνατό το 2024 και να χρησιμοποιήσουμε τις σχετικές εξοικονομήσεις για τη μείωση των κρατικών ελλειμμάτων.

Θα λάβουμε υπόψη αυτές τις σκέψεις κατά την προετοιμασία των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών-διαρθρωτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων μεταρρύθμισης και επενδύσεων των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και των προϋπολογισμών για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το αναθεωρημένο πλαίσιο διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπουμε σε περαιτέρω καθοδήγηση και συζήτηση της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προετοιμασία και η προβλέψιμη και διαφανής αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών-διαρθρωτικών σχεδίων».

Τζεντιλόνι: Τον Σεπτέμβρη η υποβολή των μεσοπρόθεσμων σχεδίων από τα κράτη-μέλη

Προθεσμία μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου αναμένεται να δοθεί στα κράτη-μέλη για την παρουσίαση των μεσοπρόθεσμων σχεδίων τους, εφόσον οι νέοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες τεθούν σε ισχύ, ανακοίνωσε σήμερα ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) όπου, μεταξύ άλλων, συζητείται η δημοσιονομική πολιτική στην ευρωζώνη, Π. Τζεντιλόνι προανήγγειλε ένα «θερμό» καλοκαίρι από άποψη δουλειάς για τα οικονομικά επιτελεία. «Οδεύουμε προς ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι όσον αφορά τον συντονισμό μας στη δημοσιονομική πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός Επίτροπος. Εφόσον εγκριθούν τον επόμενο μήνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι αναθεωρημένοι δημοσιονομικοί κανόνες, θα πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται ήδη το 2025, εξήγησε ο Επίτροπος Οικονομίας. Παραδέχτηκε ότι «τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ στενά» και αυτό αποτελεί «πρόκληση», όμως όπως είπε, τα περισσότερα κράτη-μέλη συμφωνούν οι νέοι κανόνες να αρχίσουν να εφαρμόζονται το 2025.

«Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα δουλέψουμε εντατικά, πάνω στα μεσοπρόθεσμα σχέδια, μαζί με τα κράτη-μέλη», ανέφερε ο Επίτροπος Οικονομίας επισημαίνοντας ότι θα δοθεί στα κράτη-μέλη προθεσμία ως τις 20 Σεπτεμβρίου για την υποβολή των μεσοπρόθεσμων σχεδίων τους στην Επιτροπή. Σημειώνεται, ότι τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής με βάση τους αναθεωρημένους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν τα πολυετή μακροοικονομικά τους προγράμματα για το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική στάση των χωρών της ευρωζώνης για το 2025, ο Π. Τζεντιλόνι υπενθύμισε ότι θα είναι «συνολικά ελαφρώς περιοριστική», αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει «ευελιξία» και «συντονισμός». Ειδικότερα, υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ της σταθεροποίησης των δημόσιων οικονομικών και της διατήρησης του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για τις αναγκαίες επενδύσεις σε άμυνα και σε ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη το 2024, ο Π. Τζεντιλόνι ανέφερε ότι ναι μεν βλέπουμε τον πληθωρισμό να μειώνεται, αλλά «ξεκινάμε φέτος με πολύ αδύναμη οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ με προοπτική επιτάχυνσης της δραστηριότητας το 2ο εξάμηνο του έτους». Σημείωσε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΚΤ, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στο 0,6% για το 2024, ενώ αναμένεται ανάκαμψη στο 1,5% το 2025 και στο 1,6% το 2026, τροφοδοτούμενη από τις επενδύσεις και την κατανάλωση.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την εμβάθυνση της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και χρηματοπιστωτικών αγορών, για την οποία σήμερα το Eurogroup αναμένεται να υιοθετήσει κοινή δήλωση, ο Επίτροπος Οικονομίας εξήρε τις προσπάθειες που κατέβαλε τους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, για να δημιουργήσει τη βάση για έναν οδικό χάρτη για τον επόμενο πολιτικό κύκλο. «Αυτή είναι μια κοινή βάση και ταυτόχρονα θα πρέπει πρώτα να είμαστε πολύ προσηλωμένοι να υλοποιήσουμε αυτό που προτείνει η Επιτροπή και να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι και να μην περιοριστούμε στην κοινή δήλωση που θα εγκρίνουμε σήμερα», πρόσθεσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα