Τράπεζες

Eurobank: Όλο το πρόγραμμα εθελούσιας-Κίνητρα και επιλογές 


Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου εργαζομένων της έθεσε σε εφαρμογή από σήμερα (7/9) έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η Eurobank, χωρίς να υπάρχει στόχος συμμετοχής, ενώ από την διοίκηση τονίζεται ότι είναι το τελευταίο αυτού του τύπου. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο σχεδόν του προσωπικού (εξαιρούνται οι ασχολούμενοι με την τεχνολογία και τα επενδυτικά επιχειρηματικά) υπό την προϋπόθεση της αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον όμιλο άνω των 5 ετών. 

Τα κίνητρα οικειοθελούς αποχώρησης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: εφάπαξ παροχή και αναγκαστική άδεια.  Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι της Eurobank έχουν τις ακόλουθες επιλογές: 

1. ΕΦΑΠΑΞ Α: Παροχή ενός συνολικού ποσού που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(α) Βασική Παροχή:
Καταβολή 45 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας (1) ανεξαρτήτως ηλικίας
(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας:
Καταβολή επιπλέον 5 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας (1) σε όσους εργαζόμενους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής κατά την 01.09.2020
(γ) Παροχή βάσει τέκνων: Καταβολή 2 επιπλέον μηνιαίων μισθών /αντιμισθίας (1) για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.09.2020 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (δηλαδή με ημερομηνία γέννησης από 02.09.1998 και μετά).

Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών της κατηγορίας αυτής τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό € 150.000.

2. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ: Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν αναγκαστική άδεια 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας του κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων (εφεξής: «Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών») και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών. Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μικτού ποσού Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας.

Για όσους επιλέξουν την επιλογή της αναγκαστικής άδειας 2 ετών δεν υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο μικτό ποσό, εκτός εάν η λύση της σύμβασης εργασίας επέλθει νωρίτερα της αρχικής ημερομηνίας λήξης.

3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ:  Αποκλειστικά όσοι είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968 θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή:

Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας και επιπλέον μιας οικειοθελούς παροχής.

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα λάβουν αναγκαστική άδεια 5 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως τα παρακάτω ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων («Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών»):

  • 80% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα πρώτα 2 έτη
  • 65% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για το 3ο έτος
  • 50% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα 2 τελευταία έτη

Θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 5 ετών. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπονται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% του μικτού ποσού του Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου και στο 50% επί της αποζημίωσης καταγγελίας, κατά την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας.

Για όσους επιλέξουν την επιλογή της αναγκαστικής άδειας 5 ετών τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των € 250.000.

4. ΕΦΑΠΑΞ Β: Παροχή ενός συνολικού ποσού, που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Καταβάλλεται το ποσό της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν. 194/2013 για δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει, προσαυξημένη κατά 50% ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής. Σημειώνεται ότι στο σύνολο της ανωτέρω παροχής τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό της Επιλογής Γ (250.000 ευρώ).
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ετικέτες Eurobank