Τράπεζες

Eurobank: Νέος επικεφαλής του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης


Η  Eurobank ανακοίνωσε  ότι ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος ορίζεται από 1.10.2019 ως Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντα Σπυρίδωνα Γκούμα.

Ο Α. Αθανασόπουλος έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία σε επιχειρήσεις του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατέχοντας σημαντικές θέσεις στους τομείς της οργάνωσης, των πιστοδοτήσεων και του εσωτερικού ελέγχου.