Τράπεζες

Eurobank: Νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ


Η Τράπεζα Eurobank έκανε γνωστό ότι αποφασίστηκε σήμερα (31/7) η ενσωμάτωση του νέου εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου στο ΔΣ της τράπεζας, σε αντικατάσταση της Αικατερίνης Μπερίτση και ορίστηκε ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η εκλογή του νέου μέλους του ΔΣ θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, ενώ σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

Διαβάστε επίσης
Ετικέτες Eurobank