Οικονομία

Eurobank: Η μεταποίηση φρενάρει τη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής


Την επιβράδυνση του συνόλου της βιομηχανικής παραγωγής, κατά το β΄ τρίμηνο του 2019, επισημαίνει η Eurobank στο εβδομαδιαίο της δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία».

Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ετήσια μεταβολή (YoY%) του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής επιβραδύνθηκε το 2ο τρίμηνο 2019 και ανήλθε σε 0,6%, από 1,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε τριμηνιαία βάση σύγκρισης καταγράφηκε συρρίκνωση -1,4% από -0,2% το 1ο τρίμηνο 2019.

Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε άνοδο 1% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Υποχώρησε όμως κατά -0,4% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Ο τομέας της μεταποίησης (73,4% και 8,6% σε όρους συνεισφοράς πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στη βιομηχανία και στο σύνολο της οικονομίας αντίστοιχα το 2018) διαδραμάτισε αντισταθμιστικό ρόλο στην επιβράδυνση του συνόλου της βιομηχανικής παραγωγής  κατά το 2ο τρίμηνο 2019.

Ο δείκτης παραγωγής  στη μεταποίηση ενισχύθηκε σε ετήσια βάση 2,6% καταγράφοντας επιτάχυνση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Εντούτοις, σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής παρέμεινε στάσιμος, έπειτα από αύξηση 0,7% το 1ο τρίμηνο 2019.

Για το σύνολο του 1ου εξαμήνου 2019, η παραγωγή στον τομέα της μεταποίησης αυξήθηκε σε ετήσια και σε εξαμηνιαία βάση κατά 2,2% και 1,2% αντίστοιχα (από 3,4% και 1,0% αντίστοιχα το 2ο εξάμηνο 2018).

Όπως έχει αναφερθεί σε παλαιότερο τεύχος του δελτίου 7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (7ΗΟ), η επιβράδυνση του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης της ΕΕ-28 και της Ευρωζώνης δημιουργεί κινδύνους για την οικονομική δραστηριότητα τόσο στον τομέα της ελληνικής μεταποίησης όσο και στο σύνολο της οικονομίας το 2019. 

Τα τρία τελευταία χρόνια ο τομέας της μεταποίησης στην Ελλάδα παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης με τη μέση ετήσια μεταβολή της πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας να διαμορφώνεται  στο 3,4%. Ένα θετικό στοιχείο για την προοπτική των επενδύσεων στον εν λόγω τομέα είναι ότι από το τέλος του 2012, ο βαθμός χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού στη βιομηχανία – ένας δεί- κτης που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος – παρουσιάζει ανοδική τάση. Συγκεκριμένα, από 64,3% το 2012 ενισχύθηκε στο 70,9% το 2018. Η εν λόγω τιμή είναι οριακά υψηλότερη από αυτή του 2009, ωστόσο είναι μικρότερη -6,7% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1995-2007. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που καλυφθεί το προαναφερθέν κενό, περαιτέρω ενίσχυσης της ζήτησης στο μέλλον θα πρέπει να καλυφθεί με ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας μέσω αύξησης των καθαρών επενδύσεων παγίων.