Τράπεζες

Eurobank: Διανομή μερίσματος 410 εκατ. ευρώ στη μητρική


Τη διανομή μερίσματος στην Eurobank Holdings ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση, η απόφαση έρχεται με βάση τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 και αφορά συνολικό ποσό €410.000.000,00 εκ των οποίων ποσό €168.257.307,82 προέρχεται από τον λογαριασμό "Αποθεματικό Μερισμάτων" και ποσό €241.742.692,18 προέρχεται από τον λογαριασμό "Αποθεματικό Υπεραξίας Μεταβίβασης Τίτλων Συμμετοχών του άρθρου 48Α του Ν.4172/2013".

Η εν λόγω διανομή αποθεματικών πραγματοποιείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2023 από την Eurobank Holdings στους μετόχους της.

Επίσης τονίζεται πως ότι η διανομή μερίσματος από την Eurobank Holdings, τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των αναγκαίων αποφάσεων και εγκρίσεων σύμφωνα με το εν ισχύ νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Eurobank