Νέο Επιχειρείν

Εθνική: Συμφωνία 200 ΕΚ. ευρώ με ΕΤΕπ για στήριξη ΜμΕ


Με σκοπό να παρέχουν χρηματοδότηση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις η Εθνική Τράπεζα και η ΕΤΕπ υπέγραψαν συμφωνία 200 εκ. ευρώ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του σχεδίου Γιούνκερ.

H χρηματοδότηση παρέχεται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης καλυμμένων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Αναλυτικά:

Η Εθνική Τράπεζα θα εκδώσει στις 30 Ιουλίου νέες σταθερού επιτοκίου καλυμμένες ομολογίες πενταετούς διάρκειας ύψους €200 εκατ., από το δεύτερο πρόγραμμα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών. Το κουπόνι των ομολογιών έχει οριστεί σε ετήσιο 1,85%. Οι καλυμμένες ομολογίες αναμένεται να λάβουν πιστοληπτικές διαβαθμίσεις ΒΒΒ- από την Standard and Poor’s’, BB- από την Fitch και Ba2 από την Moody’s.

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αγοράσει αρχικά €100 εκατ. καλυμμένων ομολογιών, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διακρατήσει €100 εκατ. καλυμμένων ομολογιών. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα συμφώνησαν, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δύναται να αγοράσει τις διακρατούμενες καλυμμένες ομολογίες ύψους €100 εκατ. κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών.

Η συναλλαγή εντάσσεται στην στρατηγική της Τράπεζας που στοχεύει στην αύξηση των εκταμιεύσεων προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Επιπλέον, μέσω της συναλλαγής η Εθνική Τράπεζα αυξάνει τη μέση διάρκεια της χρηματοδοτικής της δομής και βελτιώνει την διάρθρωση καθώς και επιμέρους δείκτες της ρευστότητάς της. 
 

Διαβάστε επίσης