Χρηστικά

Ερχονται βελτιώσεις στον εξωδικαστικό- Προστασία σε τραπεζίτες που κουρεύουν δάνεια


Θα λύσουν τα χέρια τραπεζιτών για αναδιαρθρώσεις δανείων

Τρεις κινήσεις νομοθετικού περιεχομένου ετοιμάζει η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τράπεζες, προκειμένου να προχωρήσει ταχύτερα η μείωση των κόκκινων δανείων. Περιλαμβάνουν βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αναμόρφωση διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα για τις επιχειρήσεις και παροχή νομικής κάλυψης-προστασίας σε στελέχη τραπεζών που υπογράφουν συμφωνίες αναδιάρθρωσης χρεών.

Το θέμα αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο και σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τραπεζίτες και αρμόδια στελέχη της ΤτΕ. Εχει συζητηθεί επίσης σε επαφές με στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών, που θα κληθούν να δώσουν τη συγκατάθεση τους στο τελικό σχέδιο ρυθμίσεων.

Σε πρώτο στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται ένα σχέδιο βελτιώσεων σε διατάξεις που αφορούν όρους και διαδικασίες ένταξης επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές θα γίνουν με βάση την εμπειρία από την μέχρι τώρα εφαρμογή αυτού του συστήματος διευθέτησης  μη εξυπηρετούμενων δανείων, που δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, καθώς οι ενταχθείσες  επιχειρήσεις είναι ελάχιστες σε σχέση με αυτές που θεωρητικά είχαν τη δυνατότητα να επωφεληθούν.

Το σχέδιο που ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ θα συζητηθεί διεξοδικά με τις τράπεζες, τα επιμελητήρια και τους θεσμικούς εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου. Θα λάβει τελικά τη μορφή νομοσχεδίου, που θα τεθεί υπόψη των εκπροσώπων των Θεσμών οι οποίοι θα βρίσκονται στην Αθήνα στα μέσα Σεπτεμβρίου.
Με  κάποιες αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνουν καθ’ υπόδειξη των εκπροσώπων των δανειστών, το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στη Βουλή και θα ψηφισθεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Αυτοματοποιημένο «κούρεμα»

Η βασική αλλαγή στις διατάξεις του εξωδικαστικού θα αφορά την υιοθέτηση αυτοματοποιημένου συστήματος που θα καθορίζει κατά περίπτωση το ύψος του «κουρέματος» ρυθμιζόμενων δανειακών υποχρεώσεων. Ετσι θα μετακυληθεί η ευθύνη από τα στελέχη των τραπεζών, τα οποία διστάζουν τώρα να υπογράψουν συμφωνίες ρύθμισης δανείων με «κούρεμα», υπό τον φόβο ότι θα βρεθούν κατηγορούμενοι για απιστία.

Παράλληλα, θα νομοθετηθούν διατάξεις που θα παρέχουν νομική προστασία σε στελέχη τραπεζών, για ενέργειες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όταν αυτές γίνονται στο πλαίσιο των διεθνών τραπεζικών κανόνων και πρακτικών.

Δεν θα δοθεί «ασυλία»,  αλλά θα παρέχεται προστασία από κακόβουλες καταγγελίες για τους τραπεζίτες που υπογράφουν αναδιαρθρώσεις δανείων με διαγραφή μέρους της κόκκινης οφειλής.

 Ευρωπαϊκή Οδηγία

Η αναμόρφωση διατάξεων του εξωδικαστικού μηχανισμού θα γίνει βάσει  της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1023, που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου στην  επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Οδηγία καθορίζει πλαίσιο αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών οφειλών, με γνώμονα τη συνέχιση λειτουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, αλλά μπορούν να τις ξεπεράσουν με τις κατάλληλες επιχειρηματικές κινήσεις και την κατανόηση των δανειστών τους.

Σύμφωνα με την Οδηγία, εάν η διάσωση με συναίνεση των δανειστών δεν καταστεί εφικτή,  πρέπει να προχωρούν οι διαδικασίες πτώχευσης, που πρέπει να ολοκληρώνονται γρήγορα και χωρίς μεγάλες δαπάνες.
 Στο πνεύμα αυτό θα γίνει η αναμόρφωση διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα.

Διαβάστε επίσης