TECHin

Έρευνα: Το 56% των γυναικών στην τεχνολογία βλέπουν την ισότητα των φύλων να βελτιώνεται


Περισσότερες από τις μισές (56%) γυναίκες στον χώρο της τεχνολογίας έχουν δει τα επίπεδα της ισότητας των φύλων να βελτιώνονται στον χώρο εργασίας τους τα τελευταία δύο χρόνια, με ένα επιπλέον 70% να συμφωνεί ότι οι δεξιότητες και η εμπειρία τους εξετάστηκαν χωρίς μεροληψία κατά την υποβολή αίτησης για τον πρώτο τους ρόλο στον τομέα της πληροφορικής ή της τεχνολογίας. Αλλά τα ευρήματα από τη νέα έκθεση Women in Tech της Kaspersky, Where are we now? Understanding the evolution of women in technology, τονίζουν επίσης ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Η ιδέα της ισότητας των φύλων αφορά και τις έννοιες των αντιλήψεων, των συναισθημάτων, των στερεοτύπων και των ευκαιριών. Με βάση αυτό, ένα θετικό σημάδι εξέλιξης προέρχεται από περισσότερα από τα δύο τρίτα των γυναικών (69%) που τώρα αισθάνονται σίγουρες ότι οι απόψεις τους γίνονται σεβαστές από την πρώτη κιόλας ημέρα σε έναν τεχνολογικό ρόλο. Τα αυξημένα επίπεδα τηλεργασίας που παρατηρήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος είχαν επίσης συγκριτικά θετικό αποτέλεσμα, με το 46% των γυναικών να συμφωνούν ότι η ισότητα των φύλων βελτιώνεται μεταξύ των ομάδων που εργάζονται εξ αποστάσεως.

Συνολικά, η έρευνα εξετάζει το μακρύ ταξίδι προς την πραγματική ισότητα των φύλων, με πλήρη αναστοχασμό πάνω στα αποτελέσματα που διατίθενται μέσω του ειδικού ιστότοπου https://wit.kaspersky.com/. Παρά την παγκόσμια βελτίωση των αντιλήψεων σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων, πάνω από το ένα τρίτο (38%) των γυναικών ισχυρίζονται ότι η έλλειψη γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας τις καθιστά επιφυλακτικές στο να εισέλθουν στον χώρο.  

Ενώ τα μεγέθη αυτά μπορεί να φαίνονται σχετικά χαμηλά, υπογραμμίζουν το χάσμα μεταξύ σταδιακής βελτίωσης και πλήρους ισότητας. Αυτή η ιδέα ενισχύεται και από την ευρύτερη συνειδητοποίηση ότι το 44% των γυναικών υποστηρίζουν ότι οι άνδρες προχωρούν γρηγορότερα από ό, τι αυτές στον τεχνολογικό χώρο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας παρόμοιος αριθμός (41%) συμφωνεί ότι μια πιο ίση κατανομή των φύλων θα ήταν ευνοϊκή για τη βελτίωση της εξέλιξης της σταδιοδρομίας και τη διόρθωση αυτής της αναντιστοιχίας, η έκθεση μπορεί να συμπεράνει ότι η σύνδεση μεταξύ της εκπροσώπησης, και των συνολικών συμπεριφορών, των ευκαιριών και της ισότητας, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί.

Μια διαδικτυακή παγκόσμια επισκόπηση, η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τα ευρήματα της έρευνας, δείχνει επίσης ότι η πρόοδος κινείται με διαφορετικό ρυθμό σε διάφορες περιοχές: από την Ευρώπη όπου η ισορροπία μεταξύ των φύλων φαίνεται να έχει επιδεινωθεί πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια, στη Βόρεια Αμερική όπου η μετάβαση στην τηλεργασία μπορεί να έχει επιταχύνει την ισορροπία, στη Λατινική Αμερική όπου η εκπαίδευση οδηγεί στην ενδυνάμωση των νέων γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας· και τέλος, στην Ασία - Ειρηνικό όπου ο εκφοβισμός μεταξύ των γυναικών μόλις τώρα ξεπερνιέται μέσα από επιτυχημένες ιστορίες.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι θετικές εμπειρίες σταδιοδρομίας των γυναικών αντικατοπτρίζονται σε όλο τον κόσμο, απαιτούνται βασικά βήματα και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη μιας σταδιοδρομίας στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερων προγραμμάτων καθοδήγησης ή πρακτικής άσκησης για την παροχή πρόσβασης σε ευκαιρίες και εμπειρία. Αλλά για να εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η βιομηχανία τεχνολογίας είναι ένα μέρος για τις γυναίκες να εργαστούν και να επιτύχουν, το ταξίδι πρέπει να ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.

«Το ζήτημα των στερεοτύπων φύλου πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ πριν οι γυναίκες εισέλθουν στον χώρο εργασίας. Πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο, να τραβήξει και να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον για την πληροφορική και τους τομείς της τεχνολογίας. Η εργασία μας στην Kaspersky με μαθητές σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο έχει ως στόχο να πυροδοτήσει αυτό το ενδιαφέρον σε νεαρή ηλικία και να παρέχει πληροφορίες για το πώς μπορεί να μοιάζει μια καριέρα στην τεχνολογία. Το πρώτο βήμα προς μια νέα κατεύθυνση είναι πάντα το πιο δύσκολο. Χωρίς ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τα κορίτσια μπορούν να αγωνίζονται για να βρουν αδελφές ψυχές σε online κοινότητες ή σε σχετικές εκδηλώσεις offline. Πρέπει να δουν ότι οι επαγγελματίες πληροφορικής είναι απλοί άνθρωποι με διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες, και ότι ο καθένας μπορεί να επιδιώξει να ενταχθεί στον τεχνολογικό χώρο», σχολιάζει η Noushin Shabab, Senior Security Researcher, Παγκόσμια Ομάδα Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky.