Χρηστικά

Επιχειρηματική χρηματοδότηση εύκολα, γρήγορα και με προνομιακούς όρους


Στα δέκα χρόνια από την αρχή της οικονομικής κρίσης, μία από τις πρώτες συνέπειες που έπληξαν την επιχειρηματικότητα, εντός και εκτός Ελλάδας, ήταν η μείωση ρευστότητας, αλλά και η μείωση της δυνατότητας των επιχειρήσεων να χρηματοδοτηθούν μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αναπόφευκτα, κάτω από αυτές τις οικονομικές συνθήκες, ο τομέας της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας που υπέφερε περισσότερο ήταν αυτός των επενδύσεων, οι οποίες γνώρισαν πρωτοφανή μείωση κατά τη διάρκεια της κρίσης, υπονομεύοντας τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.

Σήμερα, ενώ οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζουν σημαντική δυναμική στη διεύρυνση του επιχειρηματικού τους ορίζοντα, η έλλειψη ρευστότητας και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθούν να αναδεικνύονται ως δύο από τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν περισσότερες από 4 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Στα πλαίσια αυτής της παγκόσμιας τάσης και ως απάντηση στη γενικότερη έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική αγορά, υλοποιείται η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, που διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.  

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στη νέα δράση, συμβάλλοντας ενεργά στη διευκόλυνση της πρόσβασης υγιών ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους. 

Η δράση απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται, και προσφέρει χρηματοδότηση για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και για υλοποίηση είτε νέων επενδυτικών σχεδίων, είτε επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής χρηματοδότησης και δεν έχουν υλοποιηθεί. 

Βασικό πλεονέκτημα των χρηματοδοτήσεων μέσω της Δράσης είναι το ευνοϊκό επιτόκιο που παρέχεται, καθώς λόγω άτοκης συμμετοχής κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το 40% του δανείου προσφέρεται με μηδενικό επιτόκιο, ενώ το υπόλοιπο του ποσού, που χρηματοδοτείται από κεφάλαια της Τράπεζας, προσφέρεται με επιτόκιο Euribor 3M.

Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα είναι η μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων -που μπορεί να φτάσει έως και 10 χρόνια για χρηματοδοτήσεις που αφορούν επενδυτικά σχέδια-, η ευελιξία στον τρόπο αποπληρωμής, καθώς επίσης και η περίοδος χάριτος που προβλέπεται και η οποία εκτείνεται από 6 μήνες έως και 2 έτη, ανάλογα με το είδος της χρηματοδότησης που θα λάβει η κάθε επιχείρηση.

Σε βάθος χρόνου, η Δράση αποσκοπεί στο να συμβάλλει ενεργά στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο μέσα από την «ένεση» ρευστότητας που προσφέρει όσο και μέσα από την παροχή χρηματοδότησης για υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για χρηματοδότηση μέσω της Δράσης στο www.ependyseis.gr/mis.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ» και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτήν επισκεφθείτε το: https://www.nbg.gr/el/business/co-funded-loans/etean/tepix-ii ή ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης