Αγορές

Πρόστιμα από την Επ. Κεφαλαιαγοράς σε Ελλάκτωρ και Ηλ. Λιανό


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την επιβολή προστίμου ύψους 30.000 ευρώ στον Ηλία Λιανό (που είχε εμπλοκή στην υπόθεση Reggeborgh/Ελλάκτωρ-Μπάκου/Καϋμενάκη) για απόκρυψη πληροφοριών και παροχής ψευδών πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

- Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 της 5/204/2000 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη χρονική περίοδο από 1.1.2020 έως 13.6.2021, λόγω μη επάρκειας του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας.

Επίσης αποφάσισε:

- Την έγκριση της επέκτασης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας VALUE BRIDGE ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΕΠΕΥ ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και των παρεπόμενων υπηρεσιών της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής, της παροχής πιστώσεων και δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγών, της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος .

- α) Την ανάκληση των αδειών λειτουργίας της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ λόγω συγχώνευσής της από την εταιρεία με την επωνυμία ALLIANZ Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ,

β) Την παροχή αδείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ALLIANZ Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ λόγω της συγχώνευσής της με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της, καθώς και

γ) Την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης των κανονισμών των ΟΣΕΚΑ της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ που θα διαχειρίζεται η ALLIANZ Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ μετά τη συγχώνευση.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις