Αγορές

Επιτόκιο 0,24% στη δημοπρασία εντόκων 52 εβδομάδων


Άντλησε 487,5 εκατ. από την έκδοση ετήσιων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (ΕΓΔ), ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Το επιτόκιο, όντας αυξημένο σε σύγκριση με τη σχετική δημοπρασία του Δεκεμβρίου, διαμορφώθηκε στο 0,24%- 17 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση.  

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συντελεστής κάλυψης έφτασε στο 1,85, ενώ βρισκόταν στο 1,81 κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η 13η Μαρτίου.