Οικονομία

Επιστρέφουν οι καταθέσεις -Οι τράπεζες ρίχνουν χρήμα στην αγορά


Την επιστροφή της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην κανονικότητα σηματοδοτούν οι εξελίξεις στο μέτωπο των καταθέσεων και των χορηγήσεων.

Ενώ η αγορά και οι επιχειρήσεις υποφέρουν ακόμη από έλλειψη ρευστότητας και τα οικογενειακά εισοδήματα παραμένουν συμπιεσμένα, τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι επιταχύνεται η εισροή αποταμιευτικού χρήματος και επιχειρηματικών διαθεσίμων στις τράπεζες, οι οποίες αυξάνουν συνεχώς τις χορηγήσεις τους, έχοντας υιοθετήσει αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου.

Τον Ιούνιο, εν μέσω προεκλογικής περιόδου έντονης αβεβαιότητας, μπήκαν στις τράπεζες 2,36 δισ. ευρώ ως καθαρή εισροή – δηλαδή νέες καταθέσεις μείον αναλήψεις. Από αυτό το ποσό 1,77 δισ. είναι χρήμα ιδιωτών: 869 εκατ. ευρώ πρόσθεσαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους οι επιχειρήσεις, ενώ 1,077 δισ. ευρώ ήταν η καθαρή εισροή (καταθέσεις μείον αναλήψεις) σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων και νοικοκυριών.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι υπάρχει ακόμη πολύ αποθησαυρισμένο χρήμα σε «στρώματα» και θυρίδες, που επιστρέφει σταδιακά στις τράπεζες καθώς αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και στις οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας.

Δείχνει επίσης ότι δίπλα στις δεκάδες χιλιάδες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που ασφυκτιούν από έλλειψη ρευστότητας ή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υπάρχουν χιλιάδες άλλες οι οποίες αναπτύσσονται, κερδίζουν και έχουν πλεόνασμα ρευστότητας.

Το αποθησαυρισμένο χρήμα που επιστρέφει ως καταθέσεις στις τράπεζες και τα διαθέσιμα των επιχειρήσεων «αιμοδοτούν» τις τράπεζες, οι οποίες είναι πλέον σε θέση να αντλούν φθηνό χρήμα και από τη διεθνή χρηματαγορά με τιτλοποιήσεις δανείων και ομολογιακά.

Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι η συνολική πιστωτική επέκταση παραμένει αρνητική -  δηλαδή ότι οι τράπεζες δίνουν σε νέα δάνεια λιγότερο χρήμα απ’ όσο εισπράττουν από λήξεις και δόσεις παλαιότερων δανείων.
Όμως αυτό δεν αντανακλά την πραγματικότητα όσον αφορά τη ροή τραπεζικού χρήματος προς την αγορά, σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η αλήθεια είναι ότι οι χορηγήσεις μειώνονται μόνον προς τον δημόσιο τομέα – κεντρική κυβέρνηση και κρατικούς φορείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι συνολικές τραπεζικές χορηγήσεις προς τον δημόσιο τομέα μειώθηκαν τον Ιούνιο κατά 1,1 δισ. ευρώ. Το Δημόσιο είναι πλέον σε θέση να αντλεί (φθηνότερο) χρήμα με ομολογιακές εκδόσεις και έντοκα γραμμάτια, ενώ οι δανειακές ανάγκες ασφαλιστικών Ταμείων και κρατικών οργανισμών έχουν περιορισθεί, καθώς βελτιώθηκε η οικονομική τους κατάσταση.

Το τραπεζικό χρήμα πηγαίνει πλέον εκεί που πρέπει για να αναπτυχθεί η οικονομία – στις επιχειρήσεις για να παράγουν και να επενδύσουν και στα νοικοκυριά για να καταναλώσουν.

Τον Ιούνιο η καθαρή χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα (νέες χορηγήσεις μείον εισπράξεις από λήξεις και δόσεις δανείων) αυξήθηκε κατά 1,05 δισ. ευρώ. Σε επιχειρήσεις διοχετεύθηκαν 869 εκατ. ευρώ.
Σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική χρηματοδότηση προς ελεύθερους επαγγελματίες και νοικοκυριά