Οικονομία

Επιστολή ΙΣΑ στο ΤΑΠΤΠΓΑΕ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές


Επιστολή κοινοποίησε ο ΙΣΑ στο ΤΑΠΤΠΓΑΕ, σχετικά με το κρίσιμο θέμα της καταβολής των ληξιπρόθεσμων.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ, αναφέρεται ότι πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες οι καταγγελίες ιατρών που καλούνται να προσκομίσουν φορολογικά παραστατικά με ηλεκτρονικό μήνυμα, ωστόσο ο φορέας αρνείται οποιαδήποτε δυνατότητα να προβεί στην καταβολή ληξιπρόθεσμων που εκκρεμούν ήδη από το 2011, με την αιτιολογία ότι δεν έχει λάβει τα σχετικά κονδύλια.

«Αυτή η ομιχλώδης κατάσταση και στάση εκ μέρους σας αναμφισβήτητα δεν συνιστά χρηστή διοίκηση, πολλώ μάλλον προς τους ιατρούς μέλη μας που τόσα χρόνια στήριξαν και στηρίζουν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης», επισημαίνει ο ΙΣΑ και προσθέτει : «Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας, προκειμένου με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τα μέλη μας και τις άμεσες ενέργειές σας ώστε αυτή η πολυετής οικονομική σε βάρος των ιατρών μελών μας εκκρεμότητα επιτέλους να λήξει».