Επιχειρήσεις

Επιδοτήσεις σε 483 μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις


Στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»  εντάσσονται  483 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Στις επιχειρήσεις αυτές θα δοθούν επιδοτήσεις συνολικού ποσού 34,5 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση των σχεδίων τους. Μέσω του προγράμματος θα δοθούν συνολικά 54,6 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι εντάξεις  θα είναι σταδιακές και με συνεχή ροή.

Διαβάστε επίσης