Χρηστικά

Επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης σε δημοσιογραφία και επικοινωνία


Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εκατοντάδων εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα ξεκινά ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές εξειδικεύσεις στον ευρύτερο τομέα της ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για πρόγραμμα τριών «κατευθύνσεων»: τη Δημοσιογραφία Δεδομένων, την Ψηφιακή Αφήγηση στα Σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας, καθώς και το Μάνατζμεντ Ενημερωτικών-Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων.

Η τρίτη κατεύθυνση, δε, περιλαμβάνει τρεις εξειδικεύσεις, που αφορούν στο SocialMediaMarketing, τη χρηματοοικονομική διαχείριση ενημερωτικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής ιστοσελίδας και τη διαχείριση ενημερωτικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής ιστοσελίδας.

Πεδία Τηλεκατάρτισης

  •  «Ειδικός Δημοσιογραφίας Δεδομένων»
  • «Ειδικός Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας» 
  • «Μάνατζερ ενημερωτικών - πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ιστοσελίδων»: 
  • «Ειδικός Social Media Marketing»
  • «Ειδικός χρηματοοικονομικής διαχείρισης»
  • «Ειδικός διαχείρισης ιστοσελίδας»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 800 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα από όλη την Ελλάδα, καθώς η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου σε μορφή webinar. Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτησή τους, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 64 ετών και απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κατάρτισης έχει ανοίξει από τη Δευτέρα 23.09.2019 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Παρασκευή 15.11.2019.  Η υποβολή των δικαιολογητικών είναι έως τις 22.11.2019

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για την αίτηση, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά, εδώ.