Χρηστικά

Επίδομα θέρμανσης: Αδειάζει η κλεψύδρα για την υποβολή αίτησης


Αδειάζει η κλεψύδρα για την υποβολή αίτησης για το επίδομα θέρμανσης ,στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «MyΘερμανση» της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους ολοκληρώνεται αύριο, ενώ η πρώτη πληρωμή θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινήσει από 100 ευρώ και θα φτάσει έως 1.600 ευρώ ανάλογα τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Το τελικό ποσό επιδόματος θα καθοριστεί από τις ημέρες ψύχους κάθε περιοχής ή οικισμού (την απόφαση συνοδεύει ένθετο με περίπου 15.000 Ταχυδρομικούς Κώδικες – τοποθεσίες).

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης το δικαιούνται εφόσον πληρούν εισοδηματικά κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ' της περ. στ' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως είκοσι επτά (27.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα