Επιχειρήσεις

Επιδείνωση το κλάδου P&C στις ΗΠΑ


Επιδείνωση παρουσίασε ο κλάδος Περιουσίας & Ατυχημάτων,  P&C στις ΗΠΑ σύμφωνα με την μελέτη της Verisk Analytics division, ISO. Συγκεκριμένα, ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς ασφάλιση το 2015 ανήλθε στο 97,8% από 97% το 2014 και  96,2% το 2013 στο πλαίσιο των πιέσεων που ασκούνται στην αγορά οι οποίες απειλούν την κερδοφορία των ασφαλιστικών παγκοσμίως.

Το παραπάνω αποτέλεσμα οδήγησε στην πτώση των καθαρών κερδών στο  underwriting. Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη του κλάδου διαμορφώθηκαν στα 8,7 δισεκ. δολάρια το 2015 συγκριτικά με τα 12,2 δισεκ. δολάρια το 2014.

Η επιδείνωση του δείκτη σημαίνει για το κλάδο υψηλότερες ζημιές, παρά γεγονός ότι δεν καταγράφονται ισχυρές φυσικές καταστροφές.

Η πτώση του δείκτη αναπόφευκτα θα οδηγήσει τους ασφαλιστές να μεταφέρουν κινδύνους στους αντασφαλιστές, συνεπώς και η ζήτηση για αντασφάλειες θα αυξηθεί.

Η αντιστάθμιση των κινδύνων αυτών θα βελτιώσει και την εικόνα των ισολογισμών των ασφαλιστών του κλάδου Περιουσίας και Ατυχημάτων εν μέσω περιβάλλοντος χαμηλών αποδόσεων από επενδύσεις και χαμηλών επιτοκίων.