Ενέργεια

Επενδύσεις €250 εκατ. σε ΑΠΕ σχεδιάζουν τα ΕΛΠΕ


Περίπου 300 εκατ. ευρώ ετησίως θα προσθέσουν από την επόμενη χρονιά στη λειτουργική κερδοφορία των ΕΛΠΕ οι κινήσεις που σχεδιάζονται με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εσωτερικών λειτουργιών του ομίλου.

Στο στρατηγικό σχεδιασμό  περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προσαρμογή των διυλιστηρίων για παραγωγή ναυτιλιακών καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θειάφι, η αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων στην αγορά φυσικού αερίου και η ενίσχυση της παρουσίας στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής, με σημαντικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παρουσιάζοντας στους αναλυτές τα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας χρήσης, η διοίκηση του ομίλου αναφέρθηκε επίσης στον στρατηγικό σχεδιασμό,  επισημαίνοντας τις προτεραιότητες και τους βασικούς στόχους.

Στα διυλιστήρια

Όπως τονίσθηκε, για τον κλάδο διύλισης τα σημαντικά νέα αφορούν στην εφαρμογή του κανονισμού ΙΜΟ, για τα ναυτιλιακά καύσιμα μεικρής περιεκτικότητας σε θειάφι. Στον Ασπρόπυργο θα γίνουν προσαρμογές και το διυλιστήριο μπορεί να αρχίσει την παραγωγή ειδικών καυσίμων εντός του 2019, πριν ακόμη ξεκινήσει η εφαρμογής του κανονισμού.

Αυτό θα έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην κερδοφορία, καθώς το περιθώριο  θα είναι 10%-12% μεγαλύτερο απ’ ό,τι στα καύσιμα που παράγονται τώρα.

Στη διύλιση σχεδιάζονται επίσης πρόσθετες βελτιώσεις παραγωγικότητας, με μετατροπές μονάδων προς αποφυγή συμφορήσεων στην παραγωγή και με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Στην αγορά του φυσικού αερίου, με την πώληση των συμμετοχών σε ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ ο όμιλος μπορεί να διαφοροποιήσει τη στρατηγική του, επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις και θα αξιοποιηθεί το χαρτοφυλάκιο εγκεκριμένων αδειών για φωτοβολταϊκά.  Ενδέχεται ακόμη να γίνουν εξαγορές αιολικών πάρκων – εγκατεστημένων ή αδειοδοτημένων.

Ο όμιλος διαθέτει ήδη χαρτοφυλάκιο 400MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, με εγκατεστημένα 26MW. Στόχος των ΕΛΠΕ είναι την προσεχή 5ετία να διαθέτουν εν λειτουργία μονάδες εγκατεστημένης ισχύος  300 μεγαβάτ, πραγματοποιώντας  επενδύσεις 200-250 εκατ. ευρώ