Επιχειρήσεις

Επένδυσε σε δεύτερη γραμμή παραγωγής το «ΘΕΟΝΗ φυσικό μεταλλικό νερό»


Ένα ακόμη βήμα στις προσπάθειες που συντελούνται για διεύρυνση του όγκου παραγωγής αποτελεί η τελευταία επένδυση της AHB Group για το ΘΕΟΝΗ φυσικό μεταλλικό νερό.

Για τις ανάγκες τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς η εταιρεία δημιούργησε μια δεύτερη γραμμή παραγωγής, στη Βατσουνία, στο Μουζάκι Καρδίτσας. 

Από το 2013 - όταν και εισήλθε η εταιρεία στην αγορά, νέες επενδύσεις έχουν αυξήσει την παραγωγική δυνατότητα, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση και έχουν δημιουργήσει νέες προοπτικές για την επέκταση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΗΒ Group, Δημήτρης Τσέλιος, δήλωσε για την επένδυση: «Είμαστε υπερήφανοι για το νέο μεγάλο βήμα, σε συνάρτηση, πάντα, με τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται ως συνεργάτες αλλά και με τους τελικούς καταναλωτές. Η επέκταση της γραμμής παραγωγής ανοίγει νέους ορίζοντες για το νερό ΘΕΟΝΗ και προοικονομεί ένα μέλλον στο οποίο θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις ανάγκες και τις νέες προκλήσεις καθώς και να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη παρουσία τόσο στις αγορές του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού».