Άμυνα & Διπλωματία

Επαναληπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση ελικοπτέρων ΝΗ90


Τη ματαίωση του διαγωνισμού 09/2018 που αφορά στο υποπρόγραμμα "Συντήρηση ελικοπτέρων (Ε/Π) ΝΗ90 (Μεταφορικά Ελικόπτερα)» λόγω μη υποβολής αποδεκτής προσφοράς, γνωστοποίησε  η ΓΔΑΕΕ.

Όπως αναφέρει το σχετικό ανακοινωθέν της γενικής διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ανακηρύχθηκε "προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού με τους ίδιους όρους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία".