Επιχειρήσεις

Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η συμφωνία Περσεύς και Andromeda


Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σήμερα, ενέκρινε ομόφωνα, την συγκέντρωση που αφορά στη μετάβαση από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο από την επιχείρηση ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA επί της επιχείρησης ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά τις αγορές παραγωγής και εμπορίας νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, ιχθυδίων (γόνου), καθώς και ιχθυοτροφών, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Εν τω μεταξύ, τα διοικητικά συμβούλια της Νηρεύς και της Σελόντα με εκθέσεις τους αναφέρουν ότι το τίμημα στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Andromeda είναι εύλογο.