Επιχειρήσεις

Επ. Ανταγωνισμού: Διαδικασία πλήρους διερεύνησης της εξαγοράς της Ακτωρ από την Ιντρακάτ


Από το «μικροσκόπιο» περνάει η Επιτροπή Ανταγωνισμού την εξαγορά της Ακτωρ από την Ιντρακάτ διότι διατυπώνονται «αμφιβολίες σχετικά με το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Η Επιτροπή ξεκίνησε, ήδη, την διαδικασίας πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης και η απόφαση θα εκδοθεί σε, περίπου, ένα τρίμηνο.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρονται τα εξής:

Στις 31 Αυγούστου 2023 κινήθηκε η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 3959/2011, της από 02.05.2023 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ και επομένως του αποκλειστικού ελέγχου επ' αυτής.

Η INTRAKAT είναι ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μητρική εταιρεία του ομίλου INTRAKAT, ενώ η ΑΚΤΩΡ αποτελεί τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Και τα δύο μέρη της συγκέντρωσης δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Επί τη βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης της συγκέντρωσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκτιμά ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, κατά κύριο λόγο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, διότι:

(α) Μετά την πραγματοποίηση της υπό κρίση πράξης αυξάνεται σημαντικά ο βαθμός συγκέντρωσης των ευρύτερων αγορών κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων (και, συνακόλουθα, των ενδεχόμενων επιμέρους σχετικών αγορών που τις συναπαρτίζουν) και καταργείται ένας σημαντικός παράγοντας ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου η συγκέντρωση ενδέχεται να οδηγήσει σε οριζόντιες επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς στις αγορές αυτές. Λόγω δεν των χαρακτηριστικών των αγορών, και ιδίως αυτής της κατασκευής δημοσίων έργων, η συγκέντρωση ενδέχεται να επιφέρει και οριζόντιες επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς.

(β) Λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη ισχύ της ενιαίας οντότητας στις επιμέρους αγορές των κατασκευών, η συγκέντρωση ενδέχεται να έχει κάθετες ή συσπειρωτικές επιπτώσεις στις αγορές Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα/ Παραχωρήσεων, διαχείρισης υποδομών, μεταλλικών κατασκευών, αδρανών υλικών, ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, παροχής υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης εγκαταστάσεων, παραγωγής και εμπορίας πρασίνου και παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής.

Κατά τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης, η ΕΑ θα εξετάσει εάν επιβεβαιώνονται οι αμφιβολίες της ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά. 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 4 του ν.3959/2011, από τη γνωστοποίηση, στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, της κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν από κοινού να προβαίνουν σε τροποποιήσεις στη συγκέντρωση ή να προτείνουν την ανάληψη δεσμεύσεων, ώστε να μην προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές, στις οποίες αφορά, και να τις κοινοποιούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η απόφαση της ΕΑ επί της συγκέντρωσης θα εκδοθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης. Η κίνηση της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα