Ελλάδα

Έως 24/5 σε δημόσια διαβούλευση η Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση


Έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τον υπό διαβούλευση Κώδικα προωθούνται γεωργικές πρακτικές που αφορούν τον τρόπο εφαρμογής και αποθήκευσης αζωτούχων λιπασμάτων, την άρδευση των αγροτεμαχίων με τρόπο ώστε να περιορίζονται οι απώλειες αζώτου, καθώς και τη διαδικασία επεξεργασίας και διάθεσης κτηνοτροφικών αποβλήτων ανά τύπο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, με στόχο την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης στο σύνολο της χώρας.

Διαβάστε επίσης