Τουρισμός

Εντυπωσιακές επιδόσεις κατέγραψε ο τουριστικός τομέας


Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, ο τουρισμός, σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις το πρώτο εξάμηνο του 2018, επισφραγίζοντας την καλπάζουσα πορεία του τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, σωρευτικά το α’ εξάμηνο του 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 4.848,0 εκατ. ευρώ (+18,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28,  οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.422,1 εκατ. ευρώ (+29,6%), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στα 1.287,3 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 0,2%. 

Τον Ιούνιο του 2018 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16,0% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 2.329,7 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 24,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.687,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 σημείωσαν μείωση 1,9% και διαμορφώθηκαν στα 583,4 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στους ταξιδιώτες που προέρχονται από τη Ρωσία. Σημειώνεται ότι το Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 16,0% έναντι του Ιουνίου του 2017. 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο του 2018 διαμορφώθηκε στις 4.103,7 χιλ. ταξιδιώτες (+22,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017). Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 (+ 29,7%) ενώ οι αφίξεις από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 5,7%. Σωρευτικά το πρώτο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2018 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε στις 9.456,0 χιλ. ταξιδιώτες (+19,1%).
 
 

Διαβάστε επίσης