Οικονομία

Ενισχύεται με 5,9 εκατ. η βιολογική γεωργία


Το ποσό των 5.900.545,41 € πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από τις 18/04/2019 έως τις 19/04/2019 σε συνολικά 1.366 δικαιούχους. 

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως τη νιτρορύπανση και τη βιολογική γεωργία.