Χρηστικά

ΕΝΦΙΑ: Τα κριτήρια για πλήρη απαλλαγή


 Από την ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξήγγειλε ότι βάση του κυβερνητικού σχεδίου, τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και αξία ακίνητης περιουσίας, θα απαλλαχθούν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ του 2017. Ο σχεδιασμός που έχει ήδη γίνει από το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει τα εξής:

Ολική απαλλαγή έναντι σημερινής έκπτωσης 50% των νοικοκυριών που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:

- Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 9.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.

- Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην ξεπερνάει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή την μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.