Χρηστικά

Έναρξη των πλειστηριασμών από την 1η Iανουαρίου κήρυξε η ΑΑΔΕ! (η εγκύκλιος)


Η φορολογική Αρχή βιάζεται την ώρα που η κυβέρνηση διαρρέει πως αναβάλει για τον Απρίλιο και πιθανότατα για τον Σεπτέμβριο την πλήρη εφαρμογή του νέου πτωχευτικού

Την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών νέου τύπου, από την 1η Ιανουαρίου 2021, σε εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου, κηρύσσει η ΑΑΔΕ, την ώρα που η κυβέρνηση διαρρέει πως αναβάλει για τον Απρίλιο και πιθανότατα για τον Σεπτέμβριο την πλήρη εφαρμογή του νέου πτωχευτικού.

Στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προς εφαρμογή του ν. 4738/2020, αναφέρει ρητώς ότι οι νέες διατάξεις του νόμου, που ρυθμίζουν την εκποίηση κατ' ιδίαν στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας και, μεταξύ άλλων, προβλέπουν πλειστηριασμό αυτών με ηλεκτρονικά μέσα, εφαρμόζονται αναλόγως σε πτωχευτικές διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει και είναι εκκρεμείς κατά την 1η/1/2021, εφόσον δεν έχει αρχίσει, κατά την ημερομηνία αυτή, η ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις ή όταν κηρύσσεται άγονος προκηρυχθείς πλειστηριασμός.

Επίσης, αναφέρει ότι οι οφειλέτες που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση πριν από την 1η/1/2021 αλλά μετά την 1η/1/2019 υπάγονται στις νέες διατάξεις των άρθρων 192 έως και 194 του ν. 4738/2020 περί απαλλαγής του οφειλέτη. Σε περίπτωση που η προθεσμία της παρ. 1 ή της παρ. 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 192 του ν. 4738/2020 λήγει πριν από τις 31/12/2021, η απαλλαγή επέρχεται την 1η/1/2022, εκτός αν εντός της ανωτέρω προθεσμίας κατατεθεί προσφυγή κατά της απαλλαγής του οφειλέτη.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 4738/2020 (προκειμένου να τύχει εφαρμογής η παρ. 2 του άρθρου 192 του νόμου) απαιτείται αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο και σχετική απόφαση αυτού.

Ακόμη, αναφέρει πως η απαλλαγή των εκπροσώπων νομικού προσώπου εφαρμόζεται και για την απαλλαγή των εκπροσώπων νομικού προσώπου για οφειλές νομικού προσώπου, το οποίο κηρύχθηκε σε πτώχευση ή για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση πτώχευσης πριν από την 1η/1/2021.

Σε περίπτωση που η προθεσμία για την απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου, λήξει οποτεδήποτε πριν από τις 31/12/2021, τότε η απαλλαγή επέρχεται την 1η/1/2022, ενώ τυχόν προσφυγή κατά της απαλλαγής μπορεί να ασκηθεί μέχρι τις 31/12/2021.

Τέλος, αναφέρει, πως, ο νέος νόμος προβλέπει τη δυνατότητα να τραπεί εκκρεμής πτωχευτική διαδικασία σε πτωχευτική διαδικασία του νέου νόμου στο στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται η εκκρεμής διαδικασία, με απόφαση της πλειοψηφίας της συνέλευσης των πτωχευτικών πιστωτών. Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που διέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας, για την κατάταξη των πιστωτών εφαρμόζονται οι διαχρονικού δικαίου διατάξεις των νόμων που έχουν ισχύσει έως την υπαγωγή στη νέα διαδικασία.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του διοικητή της ΑΑΔΕ

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα