Επιχειρήσεις

Εμπορικό κατάστημα στην Κηφισιά με 1 εκατ. αγόρασε η Trastor


Την απόκτηση εμπορικού καταστήματος στο κέντρο της Κηφισιάς, γνωστοποίησε η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.

Το κατάστημα βρίσκεται σε έναν από τους εμπορικότερους δρόμους της Κηφισιάς επί της οδού Παναγίτσας αρ. 6.

Η συνολική επιφάνεια του καταστήματος είναι 100,04 τ.μ. και είναι πλήρως μισθωμένο.

Το τίμημα απόκτησης ανήλθε σε 1.000.000 Ευρώ.

Η αγορά χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2019.