Τράπεζες

Εμπορική συμφωνία Eurobank Factors και Παρευξείνιας Τράπεζας για δάνεια σε ΜμΕ


Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη του εμπορίου στην Ελλάδα, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ) τροφοδοτεί με 15 εκατ. ευρώ την Eurobank Factors, παρέχοντας εμπορική διευκόλυνση (Trade Finance Facility) .

Η συμφωνία θα δώσει τη δυνατότητα στην Eurobank Factors να χορηγήσει δάνεια σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των εσόδων και της ανάπτυξης στη χώρα.

Ο Πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας, Ντμίτρι Πάνκιν τόνισε: «Η διευκόλυνση αυτή θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις με επιχειρήσεις της περιοχής, μεταξύ άλλων με εταιρείες από Βουλγαρία και Ρουμανία, συμβάλλοντας έτσι στον επιδιωκόμενο στόχο της ΤΕΑΕΠ για περιφερειακή συνεργασία. Η συνεργασία μας με την Eurobank Factors καταδεικνύει τη συνεχή δέσμευση της Παρευξείνιας Τράπεζας να στηρίζει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα».

«H σημαντική αυτή συνεργασία μας με την Παρευξείνια Τράπεζα εξυπηρετεί απόλυτα το στρατηγικό μας σχέδιο για την ενίσχυση του διασυνοριακού μας επιχειρηματικού προφίλ υποστηρίζοντας εξωστρεφείς εταιρείες και ενισχύοντας το περιφερειακό εμπόριο συνολικά. Το factoring αποδείχθηκε μία εξαιρετικά αποτελεσματική επιλογή κατά την περίοδο της πρωτοφανούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτή η συνεργασία αποδεικνύει, με τον πλέον ενδεικτικό τρόπο, ότι τόσο η Eurobank όσο και η Παρευξείνια Τράπεζα έχουν την ίδια οπτική για τη δυναμική  του factoring», κατέληξε, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και Πρόεδρος της Eurobank Factors.