Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 28/5 η αποκοπή μερίσματος €0,03


  Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Σημειώνεται ότι, μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,027 ευρώ.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την εταιρεία με το οικονομικό ημερολόγιο 2019, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 28 Μαΐου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 29 Μαΐου 2019, ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει στις 4 Ιουνίου 2019.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018, οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018, ενώ εξελέγησαν ως μέλη του νέου δεκαπενταμελούς ΔΣ της εταιρείας, με θητεία ενός έτους, οι εξής:

- ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗ

- ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ

- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

- ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

- ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ

- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

- ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

- PATRICK KRON

- ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

- ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

- THOMAS GEORGE SOFIS (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος) και

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος).

Η θητεία του νέου ΔΣ της εταιρείας παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση το 2020 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι η συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη μετατροπή του υποκαταστήματος παραγωγής δισκίων κέρματος και δακτυλίων της εταιρείας σε νεοσυσταθείσα θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία και εισφορά σε αυτή του ενεργητικού του.