Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 15,9% έπεσε η ανεργία


Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2021 ανήλθε σε 15,9% έναντι του διορθωμένου προς τα κάτω 16,8% τον Μάιο του 2020 και του διορθωμένου προς τα άνω 17,1% τον Απρίλιο του 2021, όπως αναφέρουν οι εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα:

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.892.983 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 137.813 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2020 (+3,7%) και κατά 168.467 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 (+4,5%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 737.312 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 23.512 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2020 (-3,1%) και κατά 31.010 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 (-4,0%). 

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού»,  δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.234.533, σημειώνοντας μείωση κατά 144.322 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2020 (-4,3%) και κατά 141.407 άτομα σε σχέση με  τον Απρίλιο του 2021 (-4,2%).

Όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (33,1%) καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών.

Τον Μάιο η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από την εφαρμογή ειδικών κανόνων λειτουργίας στις επιχειρήσεις καθώς και από την εφαρμογή μέτρων για την  προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, στο σύνολο της χώρας. Τα  μέτρα αυτά επηρέασαν, σε μεγάλο βαθμό, πέρα από την κανονική λειτουργία της αγοράς και τον τρόπο  συλλογής των στοιχείων της έρευνας.