Επικαιρότητα

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,7% στο βάρος των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά


Αύξηση 5,7% σημειώθηκε στο βάρος των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το γ' τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 107.055,8 χιλιάδες τόνους έναντι 101.249,7 χιλ. τόνων το γ' τρίμηνο του 2018. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.210.169,6 χιλ, σημειώνοντας μείωση 16,9% σε σχέση με 2018, οπότε είχαν ανέλθει σε 7.475.016,1 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων η σημαντικότερη αύξηση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)», ενώ αναφορικά με τα τονοχιλιόμετρα παρατηρήθηκε ελάχιστη αύξηση μόνο στην κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)». Η σημαντικότερη μείωση, τόσο από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων όσο και από τη άποψη των τονοχιλιομέτρων, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές αυτοκινούμενες μονάδες».

Κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων, ποσοστό 42,2% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 10%. Η μεγαλύτερη αύξηση των φορτώσεων παρουσιάστηκε στην Κεντρική Ελλάδα κατά 43,3%.

Τέλος, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 41,8%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 8,9%. Η μεγαλύτερη αύξηση των εκφορτώσεων παρουσιάστηκε στην Κεντρική Ελλάδα κατά 42,4%.

Διαβάστε επίσης