Άμυνα & Διπλωματία

Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν στη διεξαγωγή του 4ου κύκλου συνομιλιών για τα ΜΟΕ


Τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας Ελλάδος και Τουρκίας συμφώνησαν να διεξάγουν τον 4ο κύκλο συνομιλιών για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

Όπως ανακοινώθηκε, η ημερομηνία καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες της επικειμένης συνάντησης θα αποφασιστούν σύντομα.