Επιχειρήσεις

Έκτακτη ΓΣ της Attica Group για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου


Με θέμα την πληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου της Blue Star Ferries, θα λάβει χώρα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 28 Δεκεμβρίου, όπως αποφάσισε, σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group.

Συγκεκριμένα, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η "ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών" ("η Attica Group") ενημερώνει ότι σήμερα οι ομολογιούχοι δανειστές (επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group) του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου της "Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε." ("Blue Star") εξάσκησαν το δικαίωμα ανταλλαγής των ομολογιών έκδοσης της Blue Star ημερομηνίας 5.9.2014 σε ομολογίες έκδοσης της Attica Group μετατρέψιμες σε νέες μετοχές της Attica Group, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 28,63% του νέου μετοχικού της κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, παράλληλα, σημειώνει πως αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 28.12.2018 η οποία θα αποφασίσει για την αποπληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τους όρους του έναντι του ποσού των Ευρώ 87 εκατ. περίπου ώστε να μη λάβει χώρα η μετατροπή σε μετοχές.

Κλείνοντας, επισημαίνεται πως η αποπληρωμή του ως άνω δανείου θα πραγματοποιηθεί με δανεισμό που διαπραγματεύεται να λάβει η Blue Star από πιστωτικό ίδρυμα.