Οικονομία

ΕΚΤ σε τράπεζες: Μην διανέμετε μερίσματα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021


H EKT με νέο της μήνυμα ζητά από τις τράπεζες να μην διανείμουν μερίσματα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, οι τράπεζες θα πρέπει να επιδείξουν εξαιρετική σύνεση όσον αφορά στα μερίσματα και στις αγορές ίδιων μετοχών.

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΚΤ ζητεί από όλες τις τράπεζες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μην διανείμουν μερίσματα ή να προχωρήσουν σε αγορές ίδιων μετοχών ή να περιορίσουν τέτοιες κινήσεις, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η σύστημα αποτυπώνει επίσης μια αξιολόγηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αυτό έγινε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Ρίσκου.

Διαβάστε επίσης